Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ:

Güncel sağlık mevzuatı çerçevesinde, Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza  din,  dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı, çalışan  haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı ve hizmeti veren ile alan arasındaki pozitif iletişim ile  memnuniyeti sürekli hale getirmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmek, sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemseyerek sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ:Gelişen ve değişen teknolojiye uygun, çağdaş, evrensel ilkelerle bağdaşan herkese eşit ve zamanında en üst düzeyde,  hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak sağlık hizmeti sunmak, bu hizmeti sağlarken toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla modern tıbbın imkânlarını kullanarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve öncü rol üstlenen sağlık tesisi olmaktır.