Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMAÇLAR

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli, hukuka uygun kullanılması; kayıp, kaçak, fire ve zayiatın engellenmesi amacıyla modern alt yapıyı kullanarak, hasta ve çalışan güvenliğini ön plana alan, güler yüzlü ve çevreye duyarlı sağlık hizmeti sunmak.

Bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan; atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunca geri kazanımını ve/veya uygun yollarla bertaraf edilmesini sağlamak ve oluşabilecek yaralanma ile sağlığı bozucu etkenleri tespit ederek önlem almaktır.KURUMSAL HEDEFLER

Sürekli eğitim ile Kalite, Çevre, Hasta ve Çalışan Güvenliği bilincini oluşturup ekip anlayışını pekiştirmek.

Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan Güvenliği ile hizmetlerimizi kapsayan tüm yasal şartlara uymak.

Personellerimiz ve hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini artırmak amacıyla Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlamaktır.