Bilgi Güvenliği Ekibimiz
15 Nisan 2022

 

Ekip; Başhekim, İdari ve Mali İşl. Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü, Bilgi İşlem Birim Sorumlusundan oluşur.

Ekip, Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izler. Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini organize eder. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip gerekli durumlarda toplanır. Toplantı kararları

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU ’na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.