Kalite Yönetimi
12 Nisan 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlıkta kalite standartları ve mevzuata bağlı kalarak hastanenin amaçları doğrultusunda oluşturulan hedeflere uygunluğunun düzenli olarak gözden geçirilmesini, kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmesini, etkinliğini, sürekliliğini sağlayarak, sürdürmek ve bütün hak sahiplerinin memnuniyetini arttırırken sürekli iyileşip gelişmektir.