Organizasyon Şeması

kaynarca organizasyon şeması.jpg
SORUMLULUK VE İLİŞKİLER Organizasyon şemasında dikey ve yatay hiyerarşi belirlenmiştir. Bu hiyerarşik düzen içerisinde tüm birimler ilişkilerinde işbirliği içerisindedir. Tüm çalışanlar mevzuatları kapsamında belirlenen/belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Dikey hiyerarşide başhekimliğe bağlı olarak görev yapan birimler yatay hiyerarşide, idari mali işler müdürlüğü ile entegre çalışırlar.

DİKEY/YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI Hastanemiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane olduğu için İl Sağlık Müdürlüğü ile dikey ilişki içindedir. Hastanemiz, asli işlevlerini yürütmek için hizmet alımı yolu ile karşılanan hizmetlerde tedarikçi firmalar ve hastaneler ile yatay ilişki içerisindedir.

GÖREV/YETKİ DEVRİ Yönetimsel noktada görev ve yetki devri il sağlık müdürlüğü ve/veya başhekim tarafından, birim bazlı görev ve yetki devri başhekimlik ile idari ve mali işler müdürlüğü tarafından belirlenir. Görev/yetki devri yapılacak çalışan, ilgili birimin iş ve işlemleri görev, yetki ve sorumluluklar hakkında bilgilendirilir.